Alle informatie over Districtsbesluiten

Verzameling van besluiten die door het bestuur zijn genomen om de goede gang van zaken rond de biljartsport in het district te waarborgen.


Beperkingen deelname Dg3 4

Beperkingen deelname Driebanden Groot 3e klasse (DG3). Toelichting op de huidige situatie De deelname aan het Driebanden Groot 3e klasse is de afgelopen seizoenen flink toegenomen. Het is dé klasse waar men aan de grote tafel kan proeven binnen ons district.


Peter v.d. Weert lid van verdienste 9

Het heeft onze ledenvergadering op 31 mei 2017 behaagd de Heer Peter van de Weert bij zijn afscheid als penningmeester te benoemen als Lid van Verdienste.    Redenen om hem voor te dragen, waren in het kort: totaal 17 jaar penningmeester, 4 jaar N-H Midden en 13 jaar Alkmaar. 10 jaar arbiter, vanaf 2015 ook coördinator en de bereidheid om zelf in te springen, waar nodig. tijdens seizoen 2013-14 noodgedwongen ingesprongen als WL-PK. voerde zijn teken nauwgezet uit; altijd bereid iets extra’s te doen; zinvolle inbreng als bestuurslid. Peter wij zullen je missen in het bestuur, maar gelukkig ga je […]


Limiet beurten driebanden

Bij de voorwedstrijden driebanden geldt voor alle klassen een limiet van 60 beurten. Bij het bereiken van de limiet krijgt degene met de (verhoudingsgewijs) meeste caramboles 2 punten, de andere speler krijgt geen punt.


Finales ‘zware’ klassen

De finales LK1, LKHfd, BK2, BK1, DK1, DKHfd en kaderfinales (bij een bezetting van acht finalisten) moeten over drie (of meer) dagen gespeeld worden.


Driedaagse voorwedstrijden

De voorwedstrijden LK1, LKh, BK1, DK1 en DKh moeten, zeker bij oneven aantal deelnemers, over drie dagen gespeeld worden. Bij een even aantal spelers en instemming van alle deelnemers mag het ook in twee dagen gespeeld worden


Vaststellen districtsfinales

Op de jaarlijkse districtsvergadering wordt de wedstrijdkalender definitief vastgesteld. Het wijzigen van finales naar een andere periode is na het vaststellen niet toegestaan.


Wijzigen speeldata poules

Wijziging in de vastgestelde en gepubliceerde pouledata is in principe niet toegestaan. Als hiervan moet worden afgeweken kan dat alleen door de organiserende vereniging met volledige instemming van alle spelers. Hiervan dient de wedstrijdleider van het district te worden geïnformeerd.


Afbericht persoonlijke kampioenschappen

Minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijden. Dit moet schriftelijk, per e-mail of post, worden gedaan bij de wedstrijdleider van het district. Indien telefonisch afbericht wordt gegeven moet dit schriftelijk bevestigd worden.


Aanvangstijden persoonlijke kampioenschappen

Voor de districtsfinales en poules geldt dat de begintijd is gesteld op 19:15. Het verzoek aan de wedstrijdleiding is om het seizoen 2013-2014 enige clementie te betrachten ten aanzien van dit tijdstip. Dit met name als een deelnemer uit het ‘andere voormalige district’ komt.