Alle informatie over Districtsbesluiten

Verzameling van besluiten die door het bestuur zijn genomen om de goede gang van zaken rond de biljartsport in het district te waarborgen.


ruilen / afmelden PK’s

Wij ontvangen met enige regelmaat nog steeds afmeldingen binnen de toegestane termijn. Uiteraard kan dat onvermijdelijk zijn, maar geef dat dan bij voorkeur telefonisch door aan de wedstrijdleider / secretaris van de organiserende vereniging.  Dan weet u zeker dat er nota van genomen is (een email wordt niet altijd direct gelezen). Zoals hieronder vermeld, dient u ook de WL-PK te informeren. Hieronder een uittreksel van de desbetreffende regels betreffende PK-deelname, te vinden onder de tab PK in het bovenmenu. 


Limiet beurten driebanden

Bij de voorwedstrijden driebanden geldt voor alle klassen een limiet van 60 beurten. Bij het bereiken van de limiet krijgt degene met de (verhoudingsgewijs) meeste caramboles 2 punten, de andere speler krijgt geen punt.


Finales ‘zware’ klassen

De finales LK1, LKHfd, BK2, BK1, DK1, DKHfd en kaderfinales (bij een bezetting van acht finalisten) moeten over drie (of meer) dagen gespeeld worden.


Driedaagse voorwedstrijden

De voorwedstrijden LK1, LKh, BK1, DK1 en DKh moeten, zeker bij oneven aantal deelnemers, over drie dagen gespeeld worden. Bij een even aantal spelers en instemming van alle deelnemers mag het ook in twee dagen gespeeld worden


Vaststellen districtsfinales

Op de jaarlijkse districtsvergadering wordt de wedstrijdkalender definitief vastgesteld. Het wijzigen van finales naar een andere periode is na het vaststellen niet toegestaan.


Wijzigen speeldata poules

Wijziging in de vastgestelde en gepubliceerde pouledata is in principe niet toegestaan. Als hiervan moet worden afgeweken kan dat alleen door de organiserende vereniging met volledige instemming van alle spelers. Hiervan dient de wedstrijdleider van het district te worden geïnformeerd.


Afbericht persoonlijke kampioenschappen

Minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijden. Dit moet schriftelijk, per e-mail of post, worden gedaan bij de wedstrijdleider van het district. Indien telefonisch afbericht wordt gegeven moet dit schriftelijk bevestigd worden.