Cor Hos overleden 1

Met verslagenheid ontvingen we het droeve bericht dat Cor Hos, kastelein van Café Hos en lid van verdienste van de oudste biljartvereniging binnen het district, plotseling is overleden. Namens het districtsbestuur KNBB Noord-Holland Midden, Dooitze Nauta (secretaris)


oproep cursus clubarbiter (update 23/8)

    Arbitersvereniging   district N-H Midden                                                                                                                                                                                         1-8-2013      […]


promotie biljartsport

Ton van Gerven onderneemt een lofwaardige poging de Zaanse Sportkrant te bewegen onderstaand artikel te publiceren. Het vermeldt een deel van de activiteiten gedurende komend seizoen in  biljartcentrum Om de Noord in Wormerveer. Wij hopen dat zijn initiatief wordt gehonoreerd en navolging krijgt in andere delen van ons district.


NHM nog steeds zonder coach …..!!

3e publicatie Op de Algemene Ledenvergadering heeft nog niemand zich beschikbaar  gesteld voor de functie van voorzitter. Zonder enige twijfel zijn er onder onze leden geschikte kandidaten. Maar…… en dan komt ‘t: te druk, ziek, zwak, misselijk. Achterliggende gedachte mogelijk: een ander doet het wel, òf moet ik nou persé degene zijn die enige vrije tijd opoffert, òf ach die 5 andere bestuursleden nemen die taak er nog wel bij. Als ik maar gewoon lekker kan blijven biljarten.


NK ankerkader 47/2

Eind oktober / begin november wordt het 1e Open NK ankerkader 47/2 verspeeld. Twee van de deelnemers zijn Robin Bastiaan en Vincent Veldt. Meer info: http://www.knbbcarambole.nl/pagina/p/101/id/507/open-nk-ankerkader-47-2.html


poules voorwedstrijden Dg3

De poule-indeling van de voorwedstrijden driebanden-groot 3e klasse is gepubliceerd. Noot: de organisatie is nog niet geheel rond.


inschrijvingen DkH

De inschrijvingen voor de districtsfinale (of eventueel voorwedstrijden) driebanden-klein hoofdklasse zijn gepubliceerd.