agenda districtsvergadering 31 mei

Het districtsbestuur nodigt de (afvaardigingen van de) verenigingen uit tot het bijwonen van de districtsvergadering 2017 Plaats: Café/Rest. ‘De Vriendschap’, Kerklaan 18, 1921 BL Akersloot Datum: Woensdag 31 mei 2017 Aanvang: 19.30 uur. Agenda 1. Opening. 2. Necrologie. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen bestuur. 5. Vaststelling notulen districtsvergadering 30 mei 2016. (zie: Algemeen > Notulen) 6. Jaarverslagen: a. Secretaris (wordt meegestuurd) b. Wedstrijdleider P.K. c. Wedstrijdleider teamcompetitie d. Bestuur van de Arbitersvereniging e. Penningmeester. (balans en staat van baten en lasten worden meegestuurd) f. Behandeling van de begroting 2017-2018 (wordt meegestuurd) 7. Vaststelling contributie en overige bijdragen 8. Verslag kascommissie […]


resultaten voorwedstrijden Lk4

De resultaten van de voorwedstrijden libre 4e klasse zijn gepubliceerd.  Het is nog niet bekend of H.v.d. Hoven kiest voor directe promotie of finale spelen.


uitslag gewestelijke finale C1-teams

’t Stetje is ongeslagen winnaar geworden van de gewestelijke finale voor C1-teams en gaat ons district vertegenwoordigen op het Nationaal   Kampioenschap op 23-25 juni. Onder Ons Wormer werd fraai tweede.


NHM tegen nieuwe tabellen teamcompetitie 2

De  WedstrijdCommissie Breedtesport van de KNBB heeft een (ongefundeerd) voorstel gedaan voor nieuwe tabellen in de teamcompetitie. In een aantal klassen zijn de bovengrenzen zodanig verhoogd, dat het voor de mindere goden niet leuk meer lijkt om tegen die sterkeren te spelen. De verschillen in te maken caramboles zijn té groot geworden. Kennelijk loopt het aantal spelers dat in een bepaalde klasse mag uitkomen zodanig terug, dat men meer spelers in de gelegenheid wil stellen om ook in die bepaalde klasse te spelen. Een voorbeeld: in de C2 mocht 1 compensatie-speler worden opgesteld met een moyenne tot 4.00 (max. 150 […]


verslag teamleidersvergadering 1

Het verslag van de  teamleidersvergadering van 21 april j.l. kunt u     bekijken of via het hoofdmenu > algemeen > notulen.    


vervolgronden teams (update22/4)

Competities KNBB Gewest West-Nederland  voor een compleet overzicht van de vervolgronden; welke teams, waar, wanneer moeten spelen én de resultaten (voor zover bekend).   De desbetreffende teamleiders ontvangen binnenkort méér informatie. Let er vooral op dat een speler met een correct moyenne aan de wedstrijden begint. Er zijn drie momenten, waarop een moyenne is vastgesteld: aanvangsmoyenne, 1e helft en eindmoyenne. Het hoogste van de drie is het moyenne voor het gewest.