Notulen jaarvergadering arbitersvereniging 2016


De notulen van de op 3 juni jl. gehouden jaarvergadering van de Arbitersvereniging zijn gepubliceerd.

 om deze de downloaden of kijk in het hoofdmenu bij ‘algemeen’ >notulen>1606 notulen A.V.