Notulen districtsvergadering 29 mei 2015


De notulen van de districtsvergadering van 29 mei 2015 zijn gepubliceerd. klik hier

Op- en aanmerkingen kunt u via het contactformulier kenbaar maken en zullen eventueel op de volgende ledenvergadering ter sprake worden gebracht.