notulen districtsvergadering mei 2016


De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 16 mei jl. zijn gepubliceerd.

Kijk in het hoofdmenu onder ‘algemeen’ > notulen of klik hier