Notulen districtsvergadering 14 mei 2014


De notulen van de districtsvergadering van 14 mei jl. zijn gepubliceerd. Door omstandigheden erg laat, maar beterschap is bij deze beloofd.

Op- en aanmerkingen kunt u via het contactformulier kenbaar maken en zullen eventueel op de volgende ledenvergadering ter sprake worden gebracht.