Vergaderschema districtsbestuur


Het districtsbestuur vergadert periodiek. Voor het seizoen 2018-2019 zal een nieuwe planning worden gepubliceerd zodra deze bekend is.

De eerstvolgende bestuursvergadering is op vrijdag 21 sept. 2018 in Wormerveer (WBV)