Beperkingen deelname DG3 4


Beperkingen deelname Driebanden Groot 3e klasse (DG3).

Toelichting op de huidige situatie

De deelname aan het Driebanden Groot 3e klasse is de afgelopen seizoenen flink toegenomen. Het is dé klasse waar men aan de grote tafel kan proeven binnen ons district.

Probleem omschrijving.

Binnen het district hebben we in principe de beschikking over een viertal grote tafels, waarvan 2 (SBBA) in Alkmaar en 2 (SBP) in Purmerend.  In principe want er zijn nog 2 tafels (Millers),  echter deze kunnen alleen bij hoge uitzondering worden ingezet (worden verder buiten beschouwing gelaten).

Beschikbaarheid.

Met name de tafels bij SBP worden intensief gebruikt door verenigingen en teamwedstrijden en zijn niet altijd beschikbaar.  In Alkmaar zijn de grote matchtafels gemakkelijker  te regelen.

Nu heeft SBP de regel dat zij een vergoeding vragen aan organiserende verenigingen van buiten de eigen organisatie.  Dit kan voor verenigingen een drempel zijn om hier wedstrijden te organiseren.

–     Tafels dus niet altijd eenvoudig te regelen.

Het spelen op 2 tafels heeft ook consequenties voor de organiserende verenigingen inzake tijd; zeker met een poule van 6 personen is dit een zware belasting. Kan je met 4 deelnemers nog met 2 avonden uit de voeten, zal je er met 6 toch zeker 3 avonden voor moeten plannen. Niet elke vereniging is bij machte dit te realiseren (ledenaantal en financiële middelen) en valt hiermee al snel af.

–     Bereidwilligheid tot organiseren minder groot of gewoonweg niet haalbaar

Deelnemersveld

Spelers die de ondergrens niet hebben gehaald, blijven hun recht op deelname behouden, mits men nog steeds het aantoonbare niveau Dk2 heeft.

Daarnaast zijn er nieuwkomers, welke voldoen aan de criteria, die graag hun kunsten eens op de grote tafel willen vertonen en inschrijven voor dit onderdeel.

–     Deelnemersveld groeit alleen maar.

Conclusie

Kijkende naar deze drie knelpunten:

–     Tafels niet eenvoudig te regelen;

–     Bereidwilligheid verenigingen tot organiseren niet haalbaar of minder groot;

–     Groeiend deelnemersveld.

Heeft ons doen besluiten om de regels voor deelname aan deze klasse aan te scherpen.

U kunt ze inzien onder de tab PK en hier –> 

 

 

 


4 gedachten over “Beperkingen deelname DG3

  • Paul Scholten

    Deze terechte regeling is er in het oude district ZW altijd al geweest, maar met de fusie niet overgenomen, zoals een aantal andere oude districtsaangelegenheden.
    Ik wens de wl PK heel veel sterkte om al deze lokale reglementen icm de bondsreglementen goed toe te passen.

    Ik vraag mij wel af of deze regeling weer gaat verdwijnen indien blijkt dat er een biljartlocatie komt met grote tafels??
    Ik vraag dit omdat ik het criterium van het benodigde moyenne belangrijker vindt..

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.