de webredactie


informatie teamcompetitie

De pagina informatie over de teamcompetitie onder de tab ‘teamcompetitie’ in het bovenmenu is vernieuwd.       


60 beurten limiet driebanden

Nadat de eerste team-wedstrijden zijn verspeeld, blijkt er bij driebanden onduidelijkheid te zijn over de limiet van 60 beurten. Deze geldt bij teamwedstrijden alleen voor de B2; de A en B1 kennen geen limiet. Bij voorwedstrijden PK geldt de limiet voor alle klassen.


Finales ‘zware’ klassen

De finales LK1, LKh, BK2, BK1, DK1, DKh en kaderfinales (bij een bezetting van acht finalisten) moeten over drie (of meer) dagen gespeeld worden.


Driedaagse voorwedstrijden ‘zware’ klassen

De voorwedstrijden LK1, LKh, BK1, DK1 en DKh moeten, zeker bij oneven aantal deelnemers, over drie dagen gespeeld worden. Bij een even aantal spelers en instemming van alle deelnemers mag het ook in twee dagen gespeeld worden


Notulen oprichtingsvergadering van 1 juni 2013

Notulen van de oprichtingsvergadering van het district Noord-Holland Midden op zaterdag 1 juni 2013 Aanwezig Het districtsbestuur a.i. en 24 verenigingen uit de districten Alkmaar en Zaanstreek-Waterland Afwezig met bericht ’t Boemeltje, de Musketiers, de Oude Munt, O.O.W., Telstar, Mac Power, de Diamonds, en Nova Vita. Afwezig zonder afbericht ABC Z/W, de Onderneming, de Stille Kracht. Plaats Café-restaurant-partycentrum ‘de Vriendschap’ in Akersloot. Opening De interim-voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij legt het doel en het belang van de vergadering uit. Hij stelt de leden voor die de samenwerking hebben voorbereid. Het zijn de bestuursleden P. van de Weert (Peter), K. Popken (Klaas) en L. Westmaas (Laurens) van het district Alkmaar en omstreken en E. Hoff (Eelco), P. Nordmann (Piet), J. Kooij (Jan), T. Jacobs (Teun), K. Popken (Klaas) en A. Klein (Arie) van het district Zaanstreek-Waterland. Oprichting district Noord-Holland Midden Met de samenvoeging van de districten Alkmaar en omstreken en Zaanstreek-Waterland tot een nieuw district Noord-Holland Midden geven de districten gevolg van de wens van de vereniging Carambole te streven naar districten van ongeveer 500 leden. In de afgelopen maanden is door de besturen van de fusiedistricten hier veel aandacht aan geschonken. In onderscheidenlijke districtsvergaderingen zijn de leden van Alkmaar en Z/W unaniem akkoord gegaan […]