Districtsfinale Dames Libre Klein

De districtsfinale Dames Libre Klein wordt gehouden op 9 en 10 februari 2019 bij WBV, Om de Noord, Krommenieërpad 7a, Wormerveer. Voor wat betreft de afvaardiging naar het gewest, is een wijziging aangebracht in de uitnodiging. Finale_uitnodiging_DLK


Noord-Holland Midden van 2018 naar 2019 4

Hoe was het afgelopen jaar voor biljartend Noord-Holland Midden? Helemaal nieuw was het werken in en met PK-online. Onze wedstrijdleider PK (Reijn Roos) heeft ons hier voortreffelijk in begeleid. Ook nieuw waren de play-offs, een aanwinst en spannend slot van de Teamcompetitie. Er was weer een Driebanden Groot toernooi waar Jan Gieskens zijn schouders onder heeft gezet. Een Bandstoot- en Kader toernooi waar ons district samenwerkte met Noord West Nederland en in 2019 een vervolg zal krijgen met misschien West Friesland erbij. Verder goed nieuws uit het arbiterskorps dat zich heeft weten uit te breiden. Drie leden uit ons district slaagden voor de cursus arbiter 1. Het komende jaar zal misschien ook veranderingen met zich mee gaan meebrengen. We wachten nog op berichten van de KNBB-Carambole omtrent de nieuwe wedstrijdkalender en de nieuwe klassegrenzen. We hopen dat men hier ons voor februari duidelijkheid in kan verschaffen. En dan de intervallen… Tot onze teleurstelling heeft (in de ALV van afgelopen november) de meerderheid van de districten in Nederland besloten om met intervallen te gaan spelen. Een motie van ons district om het driebanden nog niet met intervallen te doen, heeft het niet gered. NHM en ook Duinstreek hebben voorheen altijd gezegd niet met intervallen te gaan spelen. Die mogelijkheid is er nog steeds […]


Teamcompetities 2e helft

In Biljartpoint staat uw nieuw te maken aantal caramboles voor de tweede competitiehelft. Wees er alert op dat de eventuele verhogingen worden aangepast op de naamkaartjes voor de eerstvolgende wedstrijd. Het spelen met een verkeerd aantal caramboles leidt helaas tot puntverlies.