Notulen geplaatst

De notulen districtsvergadering en de notulen van de vergadering van de arbitersvereniging staan op de site. Deze vind je ook in het menu onder algemeen, notulen en verslagen.


Beperkingen deelname DG3 4

Beperkingen deelname Driebanden Groot 3e klasse (DG3). Toelichting op de huidige situatie De deelname aan het Driebanden Groot 3e klasse is de afgelopen seizoenen flink toegenomen. Het is dé klasse waar men aan de grote tafel kan proeven binnen ons district.


districts competitiereglement

Het is u allen natuurlijk bekend, dat de landscompetitie gespeeld wordt met inachtneming van het Competitiereglement van de KNBB. Daarnaast hebben wij de vrijheid gekregen en genomen om een eigen aanvullend reglement te maken, dat specifiek gericht is op dát deel van de competitie dat door ons district wordt georganiseerd.


60 beurten limiet driebanden

Nadat de eerste team-wedstrijden zijn verspeeld, blijkt er bij driebanden onduidelijkheid te zijn over de limiet van 60 beurten. Deze geldt bij teamwedstrijden alleen voor de B2; de A en B1 kennen geen limiet. Bij voorwedstrijden PK geldt de limiet voor alle klassen.


Notulen districtsvergadering 29 mei 2015

De notulen van de districtsvergadering van 29 mei 2015 zijn gepubliceerd.  Op- en aanmerkingen kunt u via het contactformulier kenbaar maken en zullen eventueel op de volgende ledenvergadering ter sprake worden gebracht.