Moyenne bepaling


Het moyenne dat bepalend is voor de speelsterkte is te halen van het overzicht dat aan het einde van ieder seizoen wordt gemaakt. Eventueel is dit te bekijken op de website van Biljartpoint, of na te vragen bij de teamcoördinator.

De speler(s) die qua moyenne niet thuishoren in de aangevraagde klasse, moeten de ondergrens van de interval minimaal maken. Hiermee is direct gezegd dat het is toegestaan om één lagere speler op te geven. Dit geldt trouwens ook voor maximaal één hogere speler. Na controle zullen de teams worden ingeschreven en ingedeeld in de door hen opgegeven klasse.

Aanpassing
Bij de inschrijving wordt de speelsterkte opgegeven. Als een speler bekend is (hij heeft al eerder meegedaan), dan is dat geen probleem. De eindlijst van het laatste seizoen is dan leidend. Het beginmoyenne wordt tussentijds eventueel verhoogd bij vier of meer gespeelde partijen per ronde. Het wordt in geen geval verlaagd.

Maar wat nu als een speler nieuw is of als deze een tijdje (langer dan 2 jaar geleden) niet heeft gespeeld? Het moyenne wordt vastgesteld in deze volgorde:

  • het moyenne van de op één na laatste districtsranglijst of bij het ontbreken hiervan door:
  • het moyenne van de geldende PK-ranglijst of bij het ontbreken hiervan door:
  • het moyenne van de op één na laatste PK-ranglijst of bij het ontbreken hiervan door:
  • een nauwkeurige taxatie door middel van een bepaald aantal proefwedstrijden (minimaal 5 stuks). Bij deze laatste mogelijkheid heeft het geen zin om een te laag moyenne op te geven, omdat na 4 wedstrijden het moyenne wordt herberekend.