Informatie over de teamcompetitie


Teamcompetitie

De Teamcompetitie (TC) wordt gespeeld tussen 1 september en 31 maart en bestaat uit twee helften. De eerste helft eindigt op 31 december en de tweede op 31 maart.

Moyenneberekening

Het aanvangsmoyenne wordt bepaald door de prestatie van een vorig seizoen (niet langer dan twee jaar geleden). Deze berekening wordt door Biljartpoint automatisch aan het begin van een nieuw seizoen gemaakt.

Een speler met NO achter zijn naam heeft een Niet Officieel moyenne en krijgt na vier wedstrijden (ook wanneer deze vierde wedstrijd pas in de tweede helft heeft plaats gehad) een officieel moyenne wat alleen naar boven kan worden bijgesteld. Dit nieuwe moyenne wordt gezien als het aanvangsmoyenne van dat seizoen. Aan het eind van de eerste competitiehelft wordt het moyenne opnieuw bepaald, waarbij geldt dat een verlaging slechts met één interval gebeurt (verhogen is onbeperkt). De officiële moyenne-grenzen voor de libre-competitie zijn:

C4        0,00 tot 1,40      Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 1,40 en 2,00 toegestaan.

C3        1,00 tot 2,40      Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 2,40 en 3,40 toegestaan.

C2        2,00 tot 4,00      Drietallen, 1 speler met moyenne tussen 4,00 en 6,00 toegestaan.

C1        3,00 tot 15,00    Drietallen, boven 15.00 moyenne kiest men een hogere spelsoort.

Competitierooster

Het competitierooster voor het gehele jaar is gemaakt met een Roostergenerator en staat in Biljartpoint. Bij het maken van het rooster is rekening gehouden met de PK-voorwedstrijden en Finales die verenigingen toegewezen hebben gekregen.

De teams (teamleiders) zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige controle van de wedstrijddata. Wanneer een wedstrijd in het rooster onverhoopt conflicteert met de op die locatie geplande PK-voorwedstrijden of Finale, dan neemt u contact op met de Wedstrijdleider Janhans Berg Wl-teams@knbb-nhm.nl

Wedstrijden verplaatsen

Wanneer een team een wedstrijd wil verplaatsen, zijn er de volgende spelregels.

  1. U zoekt zelf met het andere betrokken team een alternatieve datum (de Wedstrijdleider doet dit niet!).
  2. De nieuwe datum (en tijd) wordt via email doorgegeven aan de Wedstrijdleider met een cc aan het andere betrokken team.
  3. Een wedstrijd uit de eerste competitiehelft kan niet worden verplaatst naar de twee competitiehelft en andersom.

De Wedstrijdleider voert de verplaatste wedstrijden in Biljartpoint in, zodat deze direct zichtbaar zijn.

 Verwerking uitslagen

De teamleiders dienen zelf binnen 5 dagen de uitslagen in te voeren in Biljartpoint. Hiervoor gaat u naar http://www.biljartpoint.nl en logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Bij invoer uitslag vult u de wedstrijduitslagen in. Vergeet de knop vastleggen niet. Wijzigingen achteraf kunnen alleen door de wedstrijdleider worden aangebracht. De uitslag wordt automatisch aan de wedstrijdleider doorgegeven.

 Hoe te handelen na afloop van de wedstrijd

Dat kan op verschillende manieren:

  • Eén van beide teamleiders vult het uitslagformulier direct in. Laat de andere teamleider voor akkoord mee kijken.
  • U beschikt over een van onze website gedownload uitslagformulier in duplo, dat u samen met de bezoekende teamleider invult. U geeft één exemplaar mee en voert de uitslag thuis in.
  • De bezoekende teamleider kent en vertrouwt u. Tezamen neemt u er nog 1 en u vult de uitslag thuis in aan de hand van de telformulieren.

De Wedstrijdleider Teamcompetitie van het district controleert of de gepubliceerde (tussen)standen en uitslagen kloppen en of alle ingezonden wedstrijden zijn verwerkt. Aan het einde van de tweede ronde (meestal zo rond eind maart van het volgende kalenderjaar) zijn de einduitslagen beschikbaar. Eventueel wordt nog een beslissingswedstrijd op neutraal terrein georganiseerd als dat nodig is om een kampioen te bepalen. Dit is ook het moment waarop de eindmoyennes worden bepaald (en dus de beginmoyennes voor het volgende seizoen.

Gewestelijke Finales
Wanneer een team in het district succesvol heeft gespeeld (kampioen, soms ook 2e en soms ook 3e plaats) is een voortzetting voor het kampioenschap van Nederland mogelijk in de Gewestelijke Finales.

Zie voor de precieze verdeling het Districtscompetitiereglement.

Om deel te mogen nemen aan de Gewestelijke Finales en Nationale finale moet een speler in de districtsronde minimaal 4 wedstrijden in de betreffende klasse hebben gespeeld.

In de Gewestelijke finale wordt gespeeld om matchpunten en partijpunten. Een gewonnen partij levert 2 partijpunten op. Het team met de meeste partijpunten is winnaar van de wedstrijd en krijgt 2 matchpunten. Indien beide teams evenveel wedstrijdpunten hebben behaald, krijgen zij beiden 1 matchpunt. Indien na afloop van een Gewestelijke- of Nationale Finale het aantal matchpunten van 2 teams gelijk is, dan is het team met het hoogste aantal partijpunten kampioen. Is dit ook gelijk, dan bepaalt het carambole-percentage welk team kampioen is.