notulen alg. ledenvergadering mei 2017


De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 31 mei jl. zijn gepubliceerd.

Klik in het hoofdmenu op Algemeen  >> notulen of  >>