NHM zegt NEE tegen PK’s met intervallen 9


U had er waarschijnlijk al kennis van genomen, dat de KNBB vereniging Carambole het plan had om alle libre PK wedstrijden te gaan spelen met intervallen, zoals dit seizoen voor de 5e klasse. De gedachte is ontstaan door het teruglopende aantal spelers, dat inschrijft voor deze wedstrijden.

De redenatie is: maak het voor meer spelers mogelijk om districts- en gewestelijk kampioen te kunnen worden om uiteindelijk mee te strijden om de nationale titel.

Op zichzelf een sociale gedachte die echter o.i. niet goed doordacht is. Immers geef je de spelers die vertoeven in de onderste helft van hun klasse méér kansen, dan is het een wiskundige zekerheid, dat de spelers uit de bovenste helft juist minder kans hebben. Het resultaat is dus, dat je ongeveer evenveel spelers krijgt die tevreden en ontevreden zijn. De opzet om de PK’s aantrekkelijker te maken voor méér spelers gaat al met al niet op.

Het spelen met intervallen straft degenen die door training of talent beter zijn en beloont de mindere goden. Noord-Holland Midden en Duinstreek willen gewoon dat een ieder in een bepaalde klasse evenveel caramboles moet maken. Vandaar onderstaande brief, die ook handelt over bespreekbare onderwerpen. Wordt zonder twijfel vervolgd.

 

Geacht bestuur van de KNBB en Commissie Breedtesport,

Met onze afwezigheid bij het informeel overleg op woensdag 18 oktober in Roelofarendsveen, wil het district Noord-Holland Midden duidelijk maken dat zij zich keert tegen de voorstellen  die op deze avond worden toegelicht.

Al in november 2016 hebben de districten NHM en Duinstreek fel protest aangetekend tegen de op handen zijnde voorstellen. Heldere vragen en goede tegenargumenten t.a.v. inkrimping van het aantal klassen, intervallen bij PK en de noodzaak om het seizoen binnen een jaar te spelen, hebben bij u geen gehoor gekregen.

De voorgenomen veranderingen zien wij als een afbraak van de sport. Het idee om de lat voor iedereen op een comfortabele hoogte te leggen, zodat we er allemaal overheen kunnen springen, staat haaks op het competatieve karakter en de wil om de beste te zijn van een bepaalde klasse of niveau in de sport.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van ons bestuur en toezeggingen om te reageren van uw kant , is er tot op heden geen enkele vorm van dialoog tot stand gekomen.

Ons vertrouwen in u als bestuur en de Commissie Breedtesport van de KNBB is hierdoor ernstig geschaad.

Het district Noord-Holland Midden wil recht doen aan de wens en de stem van haar leden en wil zich met het district Duinstreek (en andere ‘buur-districten) gaan beraden op alternatieven zonder KNBB-lidmaatschap.

Het bestuur van het district Noord-Holland Midden,

Laurens Westmaas  voorzitter
John Hessing             wedstrijdleider PK
Janhans Berg            wedstrijdleider Teams
Dooitze Nauta           secretaris
Kees Kos                    penningmeester

 

 


9 gedachten over “NHM zegt NEE tegen PK’s met intervallen

 • Laurens Westmaas

  beste cor, natuurlijk kán er in alle klassen met intervallen gespeeld worden, maar een ruime meerderheid in ons district wil dat niet. ook 80% van de 5e klassers niet. de wedstrijdkalender is passend te maken, doordat de gewestelijke WL-PK’s en KVC waar mogelijk een week verwerkingstijd inleveren.

 • Cor Roet

  Beste Paul,
  Ik heb bij finales klein en spelsoorten kader en bandstoten en bij driebanden groot, gezien dat het goed mogelijk is dat de deelnemers een verschillend aantal caramboles moeten maken. Dit betrof weliswaar de hoogste klassen van het district, maar dit kan natuurlijk ook bij libre en in lagere klassen.
  Groot voordeel van minder PK´s is de extra ruimte die er komt op de wedstrijdkalender. De voorwedstrijden die nu worden gespeeld aan het eind van het seizoen (dit is voor veel leden al een vakantieperiode) t.b.v. PK´s in het daarop volgende seizoen, kunnen dan in het seizoen worden gespeeld waarin die PK’s worden gehouden. De tijd tussen voorwedstrijden en finale is dan niet zo idioot lang.

 • Paul Scholten

  Beste Cor,
  Zolang de hoeveelheid deelnemers het aantal voor een districtsfinale overschrijdt (dus meer dan 8) is een PK m.i. gerechtvaardigd.
  Daarnaast moet je niet naar aantal deelnemers kijken maar naar moyenne en te maken caramboles. De bezwaren die door de districten zijn gemaakt zijn daarom volstrekt legitiem.
  De oplossing intervallen leidt tot een verschuiving, dat kan nooit de bedoeling zijn van een oplossing :)..

 • Cor Roet

  Het aantal PK´s dat er nu is in verhouding tot het aantal leden is veel te groot. Grotere moyenne-intervallen per klasse door b.v. 2 klassen samen te voegen tot 1 nieuwe klasse zou een logische stap kunnen zijn en dan is het idee van intervallen per klasse zo gek nog niet. Ik vind het daarom niet juist om het idee van meerdere intervallen per klasse bij voorbaat af te wijzen.

 • Laurens Westmaas

  ons standpunt is gebaseerd op vele gesprekken met NHM-leden uit alle geledingen. uit alle contacten, voorafgaand aan de bijeenkomst van 18 oktober, liet men blijken dat overleg/ discussie niet mogelijk zou zijn. uit de KNBB stappen doe je niet zomaar en uiteraard heeft onze ALV daarover het laatste woord.

 • Hans Molenaar

  Is dit niet iets wat op de vergadering besproken moet worden met de verenigingen van het district. Ik vind het idee nog niet zo gek. Er worden goede argumenten aangevoerd. Er wordt nu gesproken over het opzeggen van KNBB lidmaatschap. Dit kan toch niet zonder dat de verenigingen van het district zich hierover uitgesproken hebben ? Verder bevreemdt het mij dat je afwezig bent tijdens een informeel overleg op 18 oktober om duidelijk te maken dat je tegen voorstellen bent. Het informeel overleg is toch juist bedoeld om standpunten te verduidelijken ? Vervolgens wordt er het verwijt gemaakt dat er geen dialoog tot stand komt,maar het zou dan toch beter zijn om je tijdens het overleg te melden om de dialoog te voeren.

 • Ruud Geschiere

  Geweldige reactie bestuur NHM, zo hoort het. Als je tegen Ajax speelt krijg je ook geen voorsprong vooraf van 2 doelpunten.
  Ik ben trots op jullie brief aan de KNBB, hoewel ik niet veracht dat zij tot inkeer zullen komen en verdenk hun er zelf van dat zij degene zijn die in de onderste regionen spelen en weinig tot geen kans maken op een district- gewest finale, laat staan een nationale finale.
  Een normaal denkend mens komt niet tot een dergelijke achterlijke onnadenkende beslissing.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.