Alle informatie over Notulen

Door het districtsbestuur gepubliceerde notulen van vergaderingen.


notulen voorjaarsverg. carambole

De notulen van de voorjaarsvergadering van de Vereniging Carambole zijn gepubliceerd. U kunt deze inzien in het hoofdmenu onder Algemeen >> notulen, of hier –>     


notulen jaarvergadering arbitersver.

De notulen van de op 3 juni jl. gehouden jaarvergadering van de Arbitersvereniging zijn gepubliceerd.  om deze de downloaden of kijk in het hoofdmenu bij ‘algemeen’ >notulen>1606 notulen A.V.


verslag teamleidersoverleg

Een verslag van het besprokene tijdens de vergadering van teamleiders op 8 april jl. vindt u  en in het hoofdmenu bij ‘notulen’.


Notulen districtsvergadering 29 mei 2015

De notulen van de districtsvergadering van 29 mei 2015 zijn gepubliceerd.  Op- en aanmerkingen kunt u via het contactformulier kenbaar maken en zullen eventueel op de volgende ledenvergadering ter sprake worden gebracht.


Notulen districtsvergadering 14 mei 2014

De notulen van de districtsvergadering van 14 mei jl. zijn gepubliceerd. Door omstandigheden erg laat, maar beterschap is bij deze beloofd. Op- en aanmerkingen kunt u via het contactformulier kenbaar maken en zullen eventueel op de volgende ledenvergadering ter sprake worden gebracht.


Notulen gewestelijk teamleidersoverleg 20 juni 2014

Kort verslag van de gewestelijke vergadering wedstrijdleiders teams op vrijdag 20 juni 2014. Aanwezig om 19.00 uur in Lisse. Er werd begonnen met uitleg over biljartpoint. Een nieuw wedstrijdprogramma waar de KNBB mee verder gaat, omdat compsos te duur werd en niet meer up-to-date is. Biljartpoint is al in gebruik bij een aantal districten.