Bestuur


Het besturen van een vereniging vraagt om mensenwerk. Onderstaande leden zijn gekozen in een bestuursfunctie.

Voorzitter vacant
Secretaris Dooitze Nauta 075-6873251
Penningmeester Cees Kos 06-51091052
Wedstrijdleider PK John Hessing 06-47578520
Wedstrijdleider Competitie  Janhans Berg 06-45756316
Bestuurslid, webmaster