Webredactie


Cursus clubarbiter 1

Beste biljartliefhebbers. We willen allen dat we lekker kunnen blijven biljarten. Bij PK’s streven we naar een finaleplaats. En bij die finale wensen we graag goede arbitrage. Maar,  het aantal arbiters loop helaas terug door ziekte en overlijden. Bij deze wil ik u dan ook vragen om deel te nemen aan een clubarbiters cursus. Hierbij krijgt u inzicht in de spel en gedragsregels die bij het biljarten horen. Als er genoeg arbiters zijn hoeft men maar 1 à 2 keer in een jaar op een finale te staan. Voor informatie: Sjaak Bleeker Secr. arbiters ver. district N-H Midden Opleidingsdocent KNBB. E-mail : sjaakbleeker@ziggo.nl Tel : 072-5714975


Beoogd opvolger WL-PK 9

Zoals op de laatste ALV aangekondigd, beëindigt John Hessing binnenkort zijn werkzaamheden als wedstrijdleider PK. Hij heeft dit  vanaf mei 2014 met veel enthousiasme gedaan, maar de laatste tijd kon hij dit niet goed meer combineren met zijn eigen werk. Gelukkig zijn wij er tijdig in geslaagd een opvolger voor hem te vinden in de persoon van Reijn Roos. Op de komende ALV zullen wij hem aan u voorstellen. Hier vast een visuele kennismaking


Kampioenschap 5-pins

Het bestuur van Carambole heeft besloten met ingang van het seizoen 2017/2018 een nieuw biljartevenement op de KNBB kalender te plaatsen. Zo zal van 8 t/m 10 juni 2018 in Lelystad gespeeld gaan worden om de titel Nederlands kampioen 5-pins 2018. Aangesloten leden binnen de KNBB hebben het recht zich aan te melden bij a.klijn@knbb.nl en zullen na ontvangst van het inschrijfgeld geaccepteerd worden:


NHM zegt NEE tegen PK’s met intervallen 9

U had er waarschijnlijk al kennis van genomen, dat de KNBB vereniging Carambole het plan had om alle libre PK wedstrijden te gaan spelen met intervallen, zoals dit seizoen voor de 5e klasse. De gedachte is ontstaan door het teruglopende aantal spelers, dat inschrijft voor deze wedstrijden. De redenatie is: maak het voor meer spelers mogelijk om districts- en gewestelijk kampioen te kunnen worden om uiteindelijk mee te strijden om de nationale titel.


Beperkingen deelname DG3 4

Beperkingen deelname Driebanden Groot 3e klasse (DG3). Toelichting op de huidige situatie De deelname aan het Driebanden Groot 3e klasse is de afgelopen seizoenen flink toegenomen. Het is dé klasse waar men aan de grote tafel kan proeven binnen ons district.


Districtsfinale DG2

Ook in het seizoen 2017-18 is het voornemen een districtsfinale driebanden groot 2e klasse te organiseren. Dit is een zogeheten niet-imperatieve wedstrijd. Dat betekent dat het geen verplichte districtsfinale is die meetelt voor de eindstrijd naar een landskampioenschap. De organisatie en wanneer en op welke wijze deze finale gespeeld gaat worden is nog niet bekend. Spelers die zich kwalificeren voor deze klasse kunnen zich op de normale wijze opgeven bij de wedstrijdleiding van het district.    


Notulen Districtsvergadering 2017

De notulen van de Districtsvergadering van 31 mei 2017 zijn gepubliceerd. Klik in het hoofdmenu op Algemeen  >> notulen of  >>         


districts competitiereglement

Het is u allen natuurlijk bekend, dat de landscompetitie gespeeld wordt met inachtneming van het Competitiereglement van de KNBB. Daarnaast hebben wij de vrijheid gekregen en genomen om een eigen aanvullend reglement te maken, dat specifiek gericht is op dát deel van de competitie dat door ons district wordt georganiseerd.


informatie teamcompetitie

De pagina informatie over de teamcompetitie onder de tab ‘teamcompetitie’ in het bovenmenu is vernieuwd.       


Notulen jaarvergadering arbitersvereniging 2016

De notulen van de op 3 juni jl. gehouden jaarvergadering van de Arbitersvereniging zijn gepubliceerd.  om deze de downloaden of kijk in het hoofdmenu bij ‘algemeen’ >notulen>1606 notulen A.V.


60 beurten limiet driebanden

Nadat de eerste team-wedstrijden zijn verspeeld, blijkt er bij driebanden onduidelijkheid te zijn over de limiet van 60 beurten. Deze geldt bij teamwedstrijden alleen voor de B2; de A en B1 kennen geen limiet. Bij voorwedstrijden PK geldt de limiet voor alle klassen.


Notulen districtsvergadering 29 mei 2015

De notulen van de districtsvergadering van 29 mei 2015 zijn gepubliceerd.  Op- en aanmerkingen kunt u via het contactformulier kenbaar maken en zullen eventueel op de volgende ledenvergadering ter sprake worden gebracht.


Notulen districtsvergadering 14 mei 2014

De notulen van de districtsvergadering van 14 mei jl. zijn gepubliceerd. Door omstandigheden erg laat, maar beterschap is bij deze beloofd. Op- en aanmerkingen kunt u via het contactformulier kenbaar maken en zullen eventueel op de volgende ledenvergadering ter sprake worden gebracht.